Методологія сучасного правознавства: навчальна дисципліна для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».