Метою навчальної дисципліни «Інформаційне право» є отримання комплексу знань про систему інформаційного права, його сутність, поняття, методи та зміст а також формування у здобувачів вищої освіти інформаційно-правових знань, інформаційного мислення, що базується на усвідомленні значення інформації як незамінного ресурсу розвитку сучасного суспільства, вироблення умінь та навичок застосування інформаційно-правових норм на практиці.

Завданнями навчальної дисципліни є: опанування здобувачами вищої освіти теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації інформаційної правосуб’єктності учасників інформаційних правовідносин, правильного застосування норм інформаційного законодавства.