Особливої актуальності проблематика прав людини набуває на теренах пострадянського соціокультурного простору. Досі у суспільній правовій свідомості не подолано уявлення про те, що права людини є наслідком встановлених державою норм, а не навпаки – права людини детермінують (визначають) зміст таких норм.

Курс має на меті ознайомити слухачів із сучасними загальновизнаними світовим співтовариством поглядами (положеннями) щодо прав людини; міжнародними та європейськими стандартами захисту прав людини; практикою Європейського суду з прав людини, що визнана джерелом права в Україні. Знання основних положень Конвенції, навики її тлумачення та застосування як складного правового механізму захисту прав людини є однією з вимог до фахового юриста.

Слухачам пропонується більш детально розглянути положення статей 3 (Заборона катування), 5 (Право на свободу та особисту недоторканність) та 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ознайомитись з практикою ЄСПЛ за цими статтями. 

Не менш актуальним сьогодні є питання верховенства права, як основоположного принципу українського конституціоналізму, складові елементи якого знайшли своє визнання, а відповідно й закріплення в Основному законі України.